Naam

Functie

Telefoonnummer

Angela Verhage

Voorzitter

06-29364247

Giljam Zuidhof

Secretaris

0113-639720

Frans Kamping

Penningmeester

 06-24144499

Wil van Arkel

Gedeeld  secretariaat

 0113-639578

Ad Schouwenaar

Bestuurslid 

06-28828755

 

 

 

     

  

 

Aantal leden:

129 Volwassenen

 

27Kinderen tot/met 16 jaar